פרויקטים בינלאומיים

  • תכנון ברמה הארצית, המטרופוליטנית, העירונית והמקומית כולל ערי בירה
  • תכנון אינטגרטיבי רב דיסציפלינארי בדגש על תכנון אורבני – תחבורתי משולב
  • ניהול צוותים רב דיסציפלינאריים בינלאומיים.
  • הדרכה והכשרה של צוותי תכנון מקומיים.
  • ביצוע סקרי שטח רבי היקף.
  • תכנון באמצעות GIS.
  • הדרכת צוות מקומי ב – GIS והטמעת מערכות אצל הלקוח.

231