לקוחות

 • משרד הפנים
 • משרד הבינוי ושיכון
 • משרד התחבורה
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד העבודה והרווחה
 • רשות מקרקעי ישראל
 • עשרות עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות
 • המוסד לביטוח לאומי
 • רשות הטבע והגנים הלאומיים
 • משרדי ממשלה ורשויות מקומיות בחו"ל
 • איגודי ערים
 • חברות וארגוני מגזר שלישי (NGOs)
 • קבלנים ויזמים