image013התחדשות עירונית

  • יעוץ ותכנון להתחדשות עירונית
  • יעוץ וליווי לפרויקטים, החל ברמה הארצית (פרויקט שיקום שכונות) וכלה ברמה השכונתית/מתחמית
  • יעוץ וליווי תכנון להתחדשות במרחב העירוני ובמרחב הכפרי
  • שימוש בכלים אשר פותחו בארץ ובעולם בנושא שיקום והתחדשות
  • פתרונות תכנוניים ופרוגרמתיים ייחודיים להתחדשות עירונית
  • התאמת וניהול שיתוף ציבור לצרכים מקומיים ייחודים בשיתוף עם צוות התכנון ובעלי עניין מקומיים
  • הדרכת והעצמת מנהיגות מקומית
[WD_FB id="1"]